یازدهمین نمایشگاه بین المللی،دام ،طیور و آبزیان استان تهران آبان ۹۳

حضور شرکت فرادانه در یازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور ، آبزیان و فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان، فرآورده‌های لبنی و صنایع وابسته در تاریخ ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران با حضور اکثریت شرکت‌های مرتبط در زمینه دام، طیور، آبزیان و همچنین فرآورده های لبنی و صنایع وابسته برگزار خواهد شد و شرکت فرادانه حضوری فعال در این نمایشگاه خواهد داشت.