نمایشگاه تبریز ۹۴

نمایشگاه تبریز از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ تا ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ با حضور جمعی از تولیدکنندگان خوراک دام و طیور و آبزیان برگزار گردید.