نمایشگاه بین المللی دام،طیور،فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران ۹۶

photo_2017-12-13_08-58-43 حضور شرکت فرادانه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور،فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران که در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۳ تا۱۳۹۶/۹/۱۶ برگزار گردید.