سمينار اهواز

برگزاري همايش فناوري و روش هاي نوين پرورش آبزيان به منظور افزايش بهره وري در توليد استان خوزستان – اهواز  دوشنبه ۶/۲/۱۳۹۵ – هتل نيشكر

به گزارش روابط عمومي شركت فرادانه، همايش مذكور با همكاري اداره كل شيلات استان خوزستان  و روابط عمومي شركت فرادانه با حضور بيش از ۲۰۰ نفر از پرورش دهندگان گرمابي و سردابي استان شامل رؤساي محترم ادارات استان، رؤساي محترم اتحاديه هاي ماهيان گرمابي استان و پرورش دهندگان عزيز در محل هتل نيشكر اهواز در روز دوشنبه ۶/۲/۱۳۹۵ از ساعت  ۹ تا ۱۴ بعد از ظهر برگزار گرديد.دراين همايش علمي تخصصي، تخصيص تحقيقاتي مطالب ارزشمندي در خصوص اهميت تغذيه، ملاحظات بهداشتي و روش هاي نوين آبزي پروري را به حضار ارائه دادند،در اين همايش، در ابتداي برنامه، امين مالكي مدير اداري و روابط عمومي شركت فرادانه ضمن خير مقدم و خوش آمدگويي به حضار به تبيين سياست هاي شركت فرادانه به جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و پژوهشي و اهميت آن در راستاي رسيدن به اهداف عالي مشتري شركت پرداختند، و از اداره كل شيلات استان كمال تشكر و قدرداني را داشتند.

در اين مراسم جناب آقاي دكتر خون ميرزايي مدير كل محترم اداره كل شيلات استان خوزستان، كلياتي راجع به پرورش ماهي و موقعيت استان خوزستان در زمينه آبزي پروري ارائه دادند. در ادامه آقاي دكتر كنار كوهي، مدير كل محترم سازمان دامپزشكي استان، سياست هاي سازمان دامپزشكي در زمينه بهداشت و بيماري هاي آبزيان را عنوان و به ضرورت  رعايت آن تأكيد داشتند.همچنين آقايان مهندس آلاله و دكتر بيت سياح از مديران بيمه كشاورزي استان سيايت هاي بيمه كشاورزي در خصوص آبزيان را به حضار بيان نمودند.

بخش بعدي برنامه مربوط به توضيحات راجع به فرآيند و چگونگي توليد خوراك آبزيان دركارخانجات توليد خوراك كه توسط آقاي مهدي عرب (مدير بازرگاني شركت فرادانه) به همراه توضيحاتي راجع به تحقيقات ميزان توليد خوراك كپور ماهيان در شركت ارائه گرديد، پس از پايان اين بخش ميهمانان جهت پذيرايي ميان وعده به محل پذيرايي دعوت و پس از پايان به سالن همايش بازگشتند.بخش دوم و تخصصي همايش با سخنراني آقاي دكتر عروضي رياست محترم محترم پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور در خصوص اهميت تغذيه در ارتقاء بهره وري آبزي پروري شروع و ايشان توضيحات كاملي در اين خصوص ارائه دادند.در ادامه آقاي دكتر ابوعلي توضيحات مختصري راجع به نقش پروبيوتيك ها در توسعه آبزي پروري ارائه دادند.

يكي از ميهمانان ويژه اين مراسم آقاي دكتر مهدي سلطاني (استاد برجسته آبزيان ايران) و رئيس واحد تحقيق و توسعه شركت فرادانه بودند، ايشان در اين همايش تأكيد بسيار زيادي بر رعايت ملاحظات بهداشتي در مزارع و همچنين اهميت نقش تحقيق و پژوهش داشتند و به جمع بندي اين همايش پرداختند.در پايان با تشكيل پنل پرسش و پاسخ توسط آقايان دكتر سلطاني،دكتر ابوعلي و مهندس عرب، پرسش هاي شركت كنندگان در اين همايش پاسخ و پس از آن از ميهمانان به صرف نهار پذيرايي به عمل آمد.

در پايان از تلاش ها و وهمكاري جناب آقاي دكتر خون ميرزايي و آقاي مهندس ميرزايي كمال تقدير و تشكر به عمل مي آيد، همچنين از آقاي مهندس گندمي جهت تلاش ها و همكاري هاي بي شائبه ايشان در برگزاري اين همايش ارزشمند تشكر و قدرداني ويژه اي داريم.به اميد برگزاري سمينارهاي همايش هاي بعدي.

امين مالكي

مدير اداري و روابط عمومي