دریافت گواهینامه استانداردهای iso 9001:2015 و iso 22000:2005 از شرکت tuv intercert

شرکت فرادانه پس از انجام ممیزی کلیه فرآیندهای خود توسط ممیزین محترم شرکت  tuv intercert  آلمان، موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای iso ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و iso ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ گردید.

شایان ذکر است این سازمان با تلاشهای مداوم و متعهدانه کلیه مدیران و پرسنل خود در راستای پیاده سازی کامل الزامات این استانداردها و بهبود فرآیندها و نیز کنترل و پایش مداوم آنها، موفق گردید استاندارد haccp که سابقا در این سازمان پیاده گردیده بود را به استاندارد iso ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ (استاندارد سیستم مدیریت ایمنی محصول) ارتقاء بخشیده و همچنین استاندارد iso ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۰۸ خود را ارقاء داده، یکی از اولین سازمانهای دریافت کننده ویرایش سال ۲۰۱۵ این استاندارد در ایران باشد.

امید است کلیه تلاشها در جهت بهبود کیفیت و ایمنی محصول در راستای تحقق خط مشی سازمان منجر به افزایش میزان رضایت مندی شما مشتری گرامی گردد.