تجلیل از نمونه های صنعت میگوی استان بوشهر

photo_2018-01-18_14-24-59

امروز در مراسم تجلیل از نمونه های صنعت میگو استان بوشهر افتخاری بزرگ نصیب شرکت ما گردید و سه نفر از مشتریان عزیز ما نمونه شدند،ضمن تبریک به آقایان حاج کریم حیدری؛فاضل پورابراهیم و جناب قاسمی ،برای این بزرگواران آرزوی موفقیت داریم.

photo_2018-01-18_14-23-34