تآليف دو نسخه كتاب در زمينه آبزي پروري توسط رئيس تحقيق و توسعه شركت فرادانه

news

به همت و تلاش خستگي ناپذير رياست محترم واحد تحقيق و توسعه شركت فرادانه، دو نسخه كتاب ارزنده در زمينه آبزي پروري تأليف و به چاپ رسيد؛ به گزارش روابط عمومي شركت فرادانه كتاب هاي مذكور با عناوين ۱- مديريت بهداشت و بيماري هاي مزارع تكثير و پرورش ميگو ۲- بيماري هاي ويروسي ماهيان توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيده است كتاب هاي مذكور از ابتداي شهريور ماه سال جاري در اختيار دانشجويان ، محققان، اساتيد و آبزي پروران كشور قرار مي گيرد.ضمن تبريك و خسته نباشيد به آقاي دكتر مهدي سلطاني براي ايشان آرزوي توفيق و سربلندي را داريم.
مدير اداري و روابط عمومي