برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تهران

نمايشگاه بين المللي دام طیور و آبزیان فرآورده های لبنی و صنایع وابسته به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري  ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت دام،طيور و آبزيان  برپا مي گردد فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.

چهاردهمين دوره اين نمايشگاه بين المللي در تاريخ ۸ الي ۱۱ آبان ماه  ۱۳۹۴ در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران  با حضور برجسته و فعال شركت فرادانه و ساير فعالين اين صنعت برگزار گرديد.

 

با اين اميد كه برگزاري اين رويداد بزرگ با مشاركت كليه دست اندركاران اين صنعت، گامي رو به جلو در راستاي اعتلا و انعكاس هر چه بيشتر توانمنديهاي اين صنعت در ايران و جهان باشد.