دومین همایش ملی ماهیان زینتی ایران

دومین همایش ملی ماهیان زینتی ایران در استان مرکزی شهرستان محلات برگزار گردید.

photo_2018-02-22_09-45-45

شرکت فرادانه  به عنوان حامی برتر دومین همایش ملی ماهیان زینتی انتخاب گردید.

photo_2018-02-22_09-45-52