بازدید و نشست صمیمی آقای دکترگلشاهی و آقای دکتر خدایی از شرکت فرادانه

گزارش بازدید و نشست صمیمی دکتر عیسی گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و توسعه آبزیان سازمان شیلات کشور

و دکتر خدایی  دبیر کل اتحادیه صادر کنندگان آبزیان کشور وکارشناسان شیلات استان از شرکت فرادانه

photo_2018-04-17_16-26-58 photo_2018-04-17_16-27-02 photo_2018-04-17_16-27-06 photo_2018-04-17_16-27-11