افتتاح دفتر نمايندگي فروش شركت فرادانه در غرب كشور

به گزارش روابط عمومي شركت فرادانه ؛ در روز يكشنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ دفتر نمايندگي فروش شركت فرادانه در استان كرمانشاه، شهر كرمانشاه در ساعت ۱۱ صبح با حضور سهامداران و مديران شركت فرادانه و نماينده محترم اين شركت ،جناب آقايان شيرزادي و صادقي در محل دفتر جديد نمايندگي افتتاح گرديد.

پس از افتتاح دفتر مذكور جلسه اي با حضور مديران فرادانه و نمايندگان فروش تشكيل و سياستگزاري لازم جهت پيشبرد اهداف و افق ديد فروش و رسيدن به جامعه هدف مشتريان غرب كشور بررسي و تبادل نظر گرديد؛ در اين مراسم آقايان فرهاد يداللهي،مهدي عرب،امين مالكي و امير سلطاني از شركت فرادانه و آقايان شيرزادي و صادقي حضور داشتند.